Абу ль-Фарадж аль-Ісфагані

Абу ль-Фарадж аль-Ісфагані — арабський поет та вчений-філолог, історик.